Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TECHNOL MOTOR FLUSH

TECHNOL MOTOR FLUSH – qatqılar və daşıyıcı mayelərin xüsusi hazırlanmış birləşməsidir. Daşıyıcı maye ilə birlikdə yüksək effekli yuyucu maddə və dispersant əlavələr lil və lak formaları həll edir.

Hər növ yağda həll olan və həll olmayan qalıqlar suspenziya halına gətirilir və növbəti yağ dəyişikliyi əsnasında xaric edilir. Çöküntü və çirkləndiricilərdən təmizlənmiş və köhnə qarışıqlarla çirklənməyən təzə yağ ilə doldurulmuş mühərrik tam performansını göstərə bilər.

Müraciət Formu