Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Technol Litol-24

TECHNOL LITOL-24 yüksək keyfiyyətli mineral baz yağları və litium sabun qatılaşdırıcı ilə hazırlanmış çoxməqsədli litium sürtküsüdür. Çətin istifadə şəraitində düz və yuvarlanan diyircəkli yastıqlarda, sürüşmə səthlərində, təkərli və tırtıllı texnikanın sürtünmə hissələrində, sənaye, kənd təsərrüfatı və inşaat avadanlıqlarında və müxtəlif məqsədli dəniz texnikasında istifadə üçün uyğundur.

Bu sürtkü yüksək özlülüyə malikdir, oksidləşmə, aşınma, korroziya və paslanmaya qarşı güclü müqavimət göstərir. Bu sürtkü yüksək temperatura, aşırı təzyiqə və zərbəli yüklərə qarşı mükəmməl müdafiə təmin etmək üçün hazırlanmışdır. -40 C-dən 120 C-yə qədər olan temperatur aralığında istifadəsi tövsiyə olunur.

GOST 21150-87

Müraciət Formu