Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Technol Diamond Lix 0

TECHNOL DIAMOND LiX 0 tərkibi litium kompleks sabunlu birləşmələrdən ibarət olub, normal metal sabunlardan daha yüksək mürəkkəbliyə malik olan sürtkü yağıdır. Maşınqayırma, tikinti və ümumi sənaye tətbiqlərində yaxşı işləyir.

 

TECHNOL DIAMOND LiX 0  pas və korroziyaya qarşı əla qoruyur, xüsusilə də su yuma xüsusiyyətlərinə görə nəmli və ya nəm şəraitdə avadanlıqlar üçün uyğundur.

  • DIN 51825 KP2.5N-30
  • ISO-L-XCDIB2.5

Müraciət Formu