Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TECHNOL ATF II D

TECHNOL ATF II D GM DEXRON II tələb edilən sərnişin, yüngül kommersiya və sənaye avtomobillərinin avtomat, yarı avtomat ötürücüləri və hidrotransformatorları üçün hazırlanan avtomatik ötürücü mayesidir. Bu maye eyni zamanda hidrostatik ötürücülər, gücləndirici ilə işləyən sükanlar və hidravlik sistemlər üçün də istifadə edilə bilər.

Termal stabillik, çox yüksək özlülük indeksinə malik olub, oksidləşmə, korroziya və aşınmaya qarşı mükəmməl müqavimət göstərir, köpüklənmənin qarşısını alır. GENERAL MOTORS Hydramatic standartının tələblərinə cavab verən yüksək sürtünmə xüsusiyyətləri hesabına bu maye uzunmüddətli iş şəraitində çarxlar arasında hamar keçidi təmin edə bilir.

  • Dexron II D
  • Ford Mercon
  • MB 236.20
  • Ford ESP M2C 166-H
  • Ford ESP M2C 138-CJ

Müraciət Formu