Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TECHNOL TECHBLUE

TECHNOL ADBLUE SCR texnologiyası ilə təchiz edilmiş dizel mühərriklərində azot oksidlərinin (NOx) azaldılması üçün istifadə olunur. SCR texnologiyası TECHNOL ADBLUE ilə zərərli azot oksidini azaldaraq su və azot kimi zərərsiz maddələrə çevirir. Azot oksidləri və dizel hissəciklərinin zərərli emissiyalarını azaldır və yanacaq sərfini yaxşılaşdırır. Bağlı qablarda və 25 ° C -dən aşağı temperatur olan anbarda istehsaldan sonra 18 ay müddətində saxlanıla bilər.

Müraciət Formu