Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TECHNOL SILVER 15W-40

TECHNOL SILVER 15W-40 minik və yüngül kommersiya avtomobillərinin həm benzin, həm də dizel mühərrikləri üçün ən ağır tələblərə cavab vermək məqsədilə hazırlanmışdır.

Bu mühərrik yağı katalitik çevriciləri olan və qurğuşunsuz yanacaq istifadə edilən bütün avtomobillər üçün uyğunlaşdırılmışdır. Oksidləşməyə, paslanmaya, köpüklənməyə, aşınmaya qarşı xüsusiyyətlərinə görə bu yağ oksidləşməyə qarşı müqavimət göstərir, mühərrikin lazımı şəkildə təmizliyini təmin edir. Yağ özlülük stabilliyinə malikdir, bütün növ yol və iqlim şəraitinə uyğundur.

  • API SJ/CF
  • ACEA 2012 A3/B4

Müraciət Formu