Technol PLATINUM 0w-20

Üstünlükləri:

  • Mühərrikin istismar müddətinin uzadılması;
  • İstənilən istehsal ilinə aid avtomobillər üçün müstəsna yeyilmədən müdafiə;
  • Mühərriki sərin saxlamaq üçün yüksək temperaturdan mükəmməl qoruma;
  • Oksidləşmiş yağ qatılaşması və yağın xarab olmasına yol vermədən yüksək temperaturlarda (204°C-yə kimi) istismar imkanı;
  • Yağ sərfiyyatı və itkisinə nəzarət;
  • 0W-20 özlülük dərəcəsi tələb olunan Honda və Toyota avtomobillərində istifadə üçün uyğunluğu;
  • Mühərrikin əhəmiyyətli hissələrini qorumaq üçün soyuq havada işə salınma zamanı yağın sürətli dövr etməsi və işə salınmasının asanlaşdırması;
  • Ən son sənaye spesifikasiyalarına cavab verməsi və ya onlardan yüksək olması.

Tətbiqi:

TECHNOL PLATINUM 0W-20 yağı 0W-20 özlülük dərəcəsi tələb olunan benzin mühərrikli avtomobillər üçün tövsiyə olunur. Bu yağ API SN, SM, SL və ya SJ və ILSAC GF-5 (Starburst Sertifikat Simvolu) spesifikasiyalarının tələbatlarına cavab verir və ya onlardan yüksəkdir. Eyni zamanda, Ford WSS-M2C947-A spesifikasiyasına da cavab verir.

1 Lt
4 Lt