TECHNOCOOL GREEN ANTİFRİZ -37

TƏTBİQİ:

  • Yüksək saf monetilen qlikol əsaslı korroziya prosesini ehtiva edən, aşındırıcı mühitlərdə çalışan materialların qorunması üçün son araşdırmalar nəticəsində yaradılan, yüksək ömürlü antifrizdir;
  • Uyğun miqdarda suyla qarışdığı zaman, bütün növ minik və yük avtomobillərində və iş və kənd təsərrüfatı dəzgahlarında istifadə olunan daxildən yanmalı mühərriklərdə soyutma mayesi olaraq istifadə edilə bilər;
  • İl boyunca istifadə oluna bilən bir soyutma mayesi yarada bilmək məqsədi ilə demineraliyasiya olunmuş suda (<8°F )  seyrəldilir
  • Mükəmməl qarışmış soyuducu maye əldə edə bilmək üçün antfriz və suyu qarışdırın.
     

4760155490328