ANTİFRİZ FOUR SEASONS - BLUE

Tətbiqi:

TECHNOL ANTİFRİZ FOUR SEASONS - BLUE yüksək saflıqda monoetilen qlikol əsaslı aşındırıcı mühitlərdə çalışan materialların qorunması üçün istifadə edilən araşdırmaların nəticəsində ortaya çıxan uzun ömürlü anfrizdir.

TECHNOL ANTİFRİZ FOUR SEASONS - BLUE il ərzində istifadə ediləb_lən davamlı bir soyuducu maye yarada bilmək məqsədiylə mineralsızlaşdırılmış suda (<8F) həll edilmişdir.

TECHNOL ANTİFRİZ FOUR SEASONS - BLUE soyuducu mayenisinin hər il dəyişdirilməsi tövsiyə olunur.

Üstünlükləri:

  • Korroziyaya qarşı üstün qoruma təmini;
  • Four Season Red içərisindəki qatqılar mayeyə:

- kimyəvi neytrallıq (pH = 7-8,5);

- qələvi ehtiyyatı (yanma qazlarından ortaya çıxan turşunu neytrallaşdırmaq üçün);

- köpüklənməyə qarşı müqavimət qazandırır.

4760155490328

1 Lt
5 Lt