ANTİFRİZ RED -37

Tətbiqi:

  • TECHNOL ANTİFRİZ FOUR SEASONS - RED Yüksək saf monetilen qlikol əsaslı korroziya prosesini ehtiva edən, aşındırıcı mühitlərdə çalışan materialların qorunması üçün istifadə edilən araşdırmaların nəticəsində ortaya çıxan uzunömürlü antifrizdir;
  • TECHNOL ANTİFRİZ FOUR SEASONS - RED il ərzində istifadə edilə bilən bir soyuducu maye yarada bilmək məqsədi ilə mineralsızlaşdırılmış suda (<8°F ) seyrəldilir;
  • TECHNOL ANTİFRİZ FOUR SEASONS - RED soyuducu mayesinin hər il dəyişdirilməsi tövsiyə olunur.

 

Üstünlükləri:

4760155490366

  • Korroziyaya qarşı üstün qoruma təmini;
  • Four Season Red içərisindəki qatqılar mayeyə:

- kimyəvi neytrallıq (pH = 7-8,5);

- qələvi ehtiyyatı (yanma qazlarından ortaya çıxan turşunu neytrallaşdırmaq üçün);

- köpüklənməyə qarşı müqavimət qazandırır.

1 Lt
5 Lt