Technol Trunk D 4030

TƏTBİQİ:

 • Dənizçilikdə və stasionar elektrik enerjisi istehsalı işlərində, müxtəlif keyfiyyətdə və kükürdlü tərkibdə ağır mazut yandıran yüksək dərəcəli orta sürətli dizel mühərrikləri;
 • Aşağı keyfiyyətli qalıq yanacaqla işləyən az və ya çox az yağ yandıran mühərriklər üçün xüsusilə uyğundur;
 • Podşipniklər və kipgəclər;
 • Dişli çarxların yağlanmasının azaldılması.
   

 ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Təkmilləşdirilmiş yuyucu və parçalayıcı xüsusiyyətlərinə görə mühərrikin isti və soyuq yerlərini çox təmiz saxlayır;
 • Mühərrikdə ağır çöküntülərin toplanmasını azaldır və beləcə, texniki xidmət xərclərini azalmasına gətirib çıxarır;
 • Qalıq yanacaqla təmasın mənfi təsirlərinə qarşı mükəmməl müqavimət;
 • Yüksək termal müqavimət və yüksək temperaturda oksidləşməyə müqavimət;
 • Özlülüyün mükəmməl tənzimlənməsi əlavə yağ əlavə etmə tələbatını azaldır;
 • Mühərrikin performasını saxlamaq və suyu daxil olandan dərhal sonra təmizləmək üçün çox güclü su müqaviməti və emulsiya dağıdıcı xüsusiyyəti;
 • Ekstremal təzyiqlərdə çox yaxşı köhnəlmədən qoruma və yağ qatı müqaviməti.
   
15 lt