Technol Marine D 4015

Tətbiqi:

 • Turbokompressorlu və normal havalandırılan bütün növ və dərəcədən olan qaz yağı və ya dənizçilik dizel yağı ilə işlənən əsas və köməkçi mühərriklər (ISO 8217 DMX və DMA);
 • Aşağı sürətli 2 hərəkətli çarpaz qollu mühərriklərin sınanılmasında istifadə oluna bilər;
 • Podşipniklər və kipgəclər;
 • Dişli çarxın yağlanmasını azaldır.

Üstünlükləri:

 • Mükəmməl termal stabillik;
 • Yüksək temperaturlarda yaxşı yuyucu xüsusiyyəti;
 • Aşağı temperaturlarda yaxşı parçalayıcı xüsusiyyəti;
 • Köhnəlmədən yaxşı qoruma;
 • Ekstremal təzyiqlərdə güclü yağ qatı müqaviməti;
 • Yüksək su müqaviməti;
 • Suyun və həll olunmayan maddələrin yüksək sentrifuqa ilə parçalanması və ayrılması;
 • Yüksək filtrləmə qabiliyyəti;
 • Çox güclü turşu neytrallaşdırma xüsusiyyəti.
   
15 lt