Technol Marine Cylinder 70

TƏTBİQİ:

Yüksək kükürd qalıqlı yanacaqla işləyən bütün iki hərəkətli mühərriklərdə istifadə oluna bilər.
 
Üstünlükləri:

TECHNOL MARINE CYLINDER 70 yağının yüksək turşu neytrallaşdırıcı xüsusiyyəti vardır və bunun sayəsində siilindirin mükəmməl qorumasını təmin edir. Onun mineral maddələrlə hazırlanmış yüksək Baza Miqdarı uzun müddətli yüksək kükürd qalıqlı yanacaq istifadəsi zamanı silindrin müdafiəsini təmin edir, sulfat turşusunun formalaşması nəticəsində yaranan korroziyanın qarşısını alır. Bu, silindirin köhnəlməsinin və yeyilməsinin qarşısını alır və mühərrikin təmir olunması intervalını uzadır.
 

15 lt