Technol Trafo Oil

TƏTBİQİ:

TECHNOL TRAFO OIL mineral yağdan istifadə edən transformatorlar, reostatlar və avtomat elektrik açarları üçün aşqarsız, mineral neft yağıdır.


ÜSTÜNLÜKLƏR:

  • Yüksək izolyasiya edici qabiliyyəti;
  • Effektiv sərinlətmə üçün aşağı özlülük;
  • İstismar müddətini uzadan güclü oksidləşmə müqaviməti;
  • Çox yaxşı aşağı temperatur xüsusiyyətləri;
  • Tərkibində həll olmuş qaz, su və ya asılı hissəciklər kimi aşqarlar yoxdur;
  • Təribində dibenzil disulfid (DBDS) yoxdur;
  • Tərkibində polixlorid bifenil (PCB) yoxdur.
     
15 lt