Technol Tractor Transmission

TƏTBİQİ

  • Xüsusi olaraq həm yolsuzluq, həm də yol şəraiti avtomobillərində 10W-30 və ya 80W özlülük dərəcəli API GL-4 yağı tələb edən yaş əyləcli transmissiyalar üçün hazırlanmışdır;
  • Bu yağ, həmçinin avtomat transmissiyalar, hidrotransformatorlar, hidrostatik transmissiyalar və ümumiyyətlə, UTTO (Universal Traktor Tranmissiyası Yağı) yağı tələb edən istənilən transmissiyaya mükəmməl şəkildə uyğunlaşdırılmışdır;            
  • Həmçinin hidravlik sistemlərin, gücləndiricili sükanlar və hidromuftalı güc ötürücülərini yağlamaq üçün istifadə oluna bilər.
     

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • TECHNOL TRACTOR TRANSMISSION bir sıra kənd təsərrüfatı və İctimai İşlərdə istifadə olunan avadanlıqlar üçün hazırlanmışdır və yağ ehtiyatının və sayının azaldılmasına yardım edir;
  • Bu yağlar mükəmməl aşağı temperatur (sürtünmə əyləcini pərçimlənməkdən qoruyur) və yüksək temperatur xüsusiyyətlərinə sahibdir (titrəyişdən və artıq sürüşməkdən qoruyur);
  • TECHNOL TRACTOR TRANSMISSION çox güclü ekstremal təzyiq və köhnəlmə əleyhinə xüsusiyyətlərə sahibdir və bunlar sayəsində dişli ötürücülərin və hidravlik komponentlərin optimal müdafiəsini  təmin edir.
15 lt