Technol Grease High Temp

TƏTBİQİ:

  • TECHNOL GREASE HIGH TEMP ağır yükə və zərbəyə məruz qalan, yağı tez-tez suyla təmasda olduğu şəraitdə işləyən, misal üçün, hərəkətli kranlar, kronbloklar, press muftaları, konveyer, dişli muftalar və s. kimi çoxsaylı sənaye işlərində istifadə olunan bütün növ komponentlərin yağlanması üçün münasibdir;
  • TECHNOL GREASE HIGH TEMP yüksək təzyiq və temperaturlarda kənarların yağlanması üçün uyğundur. Təsadüfi yüksək temperatur hallarında molibden disulfid tərkibi yaxşı yağlanmanı təmin edir və ilişmə və ya pərçimlənmənin qarşısını alır. DYağı tətbiq edərkən toz və/və ya palçıqla təmasdan qoruyun. Pnevmatik nasos sistemindən istifadə tövsiyə edilir.

 
ÜSTÜ
NLÜKLƏRİ:

  • Mükəmməl su müqaviməti, hətta yağa külli miqdarda su daxil olsa da, xüsusiyyətlərini itirmir;
  • Kalsium sulfonatın xüsusiyyətləri sayəsində dəniz suyunda belə mükəmməl anti-oksidləşmə və anti-korroziya xüsusiyyətləri;
  • TECHNOL GREASE HIGH TEMP-ın tərkibində insan səhhətinə və ətraf mühitə zərərli qurğuşun və ya digər ağır metallar yoxdur.