Technol Gear Oil Syn

TƏTBİQİ:

TECHNOL GEAR OIL SYN çox sərt şəraitdə sürtülməyə qarşı podşipnikin qorunması və zərrəvi ovulmaya qarşı dişli çarxın optimal qorunmasını təmin etmək üçün qapalı sənaye ötürücüləri üçün hazırlanmışdır:

  • Konusvari və silindrik dişli çarxlar;  
  • Ağır yüklənmiş podşipniklər və dişli muftalar.

 
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Zərrəvi ovulmaya, sürtülməyə və köhnəlməyə qarşı yüksək qoruma (aşağı və yuxarı temperaturlarda) (GFT - sinfi: yüksək);
  • Mükəmməl ekstremal təzyiq performansı: ağır yükslərə qarşı qoruma;
  • Çox yüksək təbii özlülük əmsalı: (gərilmə stabilliyi) və aşağı sürtünmə əmsalı;
  • Çox aşağı axıcılıq temperaturu: çox aşağı temperaturlarda istismar;
  • Oksidləşməyə qarşı güclü müqavimət: yüksək temperaturlarda istismar və istismar müddətinin 2-4 dəfə artması;
  • Mis tərkibli kipgəclər və metallar üçün uyğundur.