Technol Solidol EP 1

TƏTBİQİ:

 • TECHNOL SOLIDOL EP 1 rütubətli, tozlu və ya quru şəraitdə işləyən nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və yolsuzluq şəraiti avadanlıqlarında yük altında sürüşkən və diyircəkli podşipniklər, təkər podşipnikləri, universal şarnirlər (kardan), şassi və müxtəlif zərbə yüklü və titrəyişli hissələrin yağlanması üçün hazırlanmış əsl çoxməqsədli sürtgü yağıdır;
 • NLGİ 1 dərəcəli Ekstremal Təzyiq yağı tələb edən sənaye tətbiq etmələrində ümumi məqsədli yağ kimi istifadə oluna bilər;
 • Yağı tətbiq edərkən toz və ya palçıqla təmasdan qoruyun. Pnevmatik nasos sistemindən istifadə tövsiyə edilir.


 
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Əsl Çox Məqsədli xüsusiyyətinə görə TECHNOL SOLIDOL EP 1;
 • bir sıra sürtgü yağlarını əvəzləməklə anbarın rasionallaşdırılmasına və texniki baxışın sadələşdirilməsinə imkan verir;
 • Davamlı yağlama təbəqəsi yaratmaqla texniki xidmət və boş vaxt xərclərini azaldır;
 • Digər ənənəvi sabun yağlarının çoxu ilə qarışa bilir;
 • İstismar zamanı buraxma və davamlılığın itirilməsinin qarşısını alan mükəmməl mexaniki stabillik;
 • Metala yüksək yapışma xüsusiyyəti;
 • TECHNOL SOLIDOL EP 1 yağının tərkibində insan səhhətinə;
 • və ətraf mühitə zərərli qurğuşun və ya digər ağır metallar yoxdur.
15 lt
208 lt