Technol Automotive Grease EP 0

TƏTBİQİ:

  • TECHNOL AUTOMOTIVE GREASE EP 0 xüsusilə NİLGİ 0 dərəcəli yağların tövsiyə olunduğu şassinin mərkəzləşdirilmiş sistem vasitəsilə yağlanması üçün hazırlanmışdır;
  • Kənd təsərrüfatında, mülki mühəndislik və sənayedə istifadə olunan yük maşınları, yolsuzluq şəraiti avtomobillərinin mərkəzi yağlama sistemləri;
  • Yağı tətbiq edərkən toz və/və ya palçıqla təmasdan qoruyun;
  • Pnevmatik nasos sistemindən istifadə tövsiyə edilir.

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Yağlanmış hissələrin ömrünü uzadan davamlı yağ təbəqəsi yaradır;
  • TECHNOL AUTOMOTIVE GREASE EP 0 mükəmməl aşağı temperatur xüsusiyyətləri və yumşaq tərkibinə görə  nasosla rahat şəkildə vurulur;
  • TECHNOL AUTOMOTIVE GREASE EP 0 yağı digər əksər ənənəvi sabun sürtgü yağları ilə qarışa bilir.
  • Metala yüksək yapışma xüsusiyyəti;
  • TECHNOL AUTOMOTIVE GREASE EP 0 yağının tərkibində insan səhhətinə və ətraf mühitə zərərli qurğuşun və ya digər ağır metallar yoxdur.