Technol Automotive Grease EP 00

TƏTBİQİ:

  • Xüsusilə qapalı ötürücülərin yağlanması üçün hazırlanmışdır, amma eyni zamanda NİLGİ 00 dərəcəli yağların tövsiyə olunduğu şassinin mərkəzləşdirilmiş sistem vasitəsilə yağlanmasında istifadə oluna bilər;
  • Kənd təsərrüfatında, mülki mühəndislik və sənayedə istifadə olunan yük maşınları, yolsuzluq şəraiti avtomobillərinin mərkəzi yağlama sistemləri;
  • Yağı tətbiq edərkən toz və ya palçıqla təmasdan qoruyunı;
  • Pnevmatik nasos sistemindən istifadə tövsiyə edilir.

 
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Yağlanmış hissələrin ömrünü uzadan davamlı yağ təbəqəsi yaradır;
  • Mükəmməl aşağı temperatur xüsusiyyətləri və yumşaq tərkibinə görə  nasosla rahat şəkildə vurulur;
  • Digər əksər ənənəvi sabun sürtgü yağları ilə qarışa bilir;
  • Metala yüksək yapışma xüsusiyyəti;
  • Yağının tərkibində insan səhhətinə və ətraf mühitə zərərli qurğuşun və ya digər ağır metallar yoxdur.
15 lt
208 lt