Technol AMBER HFC

TƏTBİQİ:

  • Bütün növ HFC soyuducu maddələrinə uyğundur: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R23… 32, 46 68 porşenli kompressorlar üçün uyğundur;
  • 68, 100FY, 150FY və 220FY pərli kompressorlar üçün münasibdir (vintli və ya mərkəzdənqaçan).

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • ASHRAE termal stabillik testi soyuducu maddə, su və metal komponentlərlə birgə yüksək temperaturlarda yağın mükəmməl xüsusiyyətlərini təsdiqləyir;
  • Soyuducu avadanlıqlarda neytral xüsusiyyəti (mis materiallar üçün anti-pas, anti-korroziya xüsusiyyətləri, laklar, elastomerlər və boyalara uyğun, hidrolizə qarşı yüksək müqavimət);
  • Yüksək özlülük dərəcəsi (AIR CONDITION yağı FY seriyası), yüksək yağlılıq və yağayırma xüsusiyyətləri (az qalıq) üçün soyuducu maddənin yağda az durulanması;
  • AIR CONDITION yağının maye özlülüyünin güclü qarışma qabiliyyəti xüsusilə quru buz avadanlıqlarında güclü yağ qaytarma xüsusiyyətlərinə sahib olur.
15 lt
208 lt