Technol LAPİS ZF

TƏTBİQİ:

 • Çoxlu miqdarda suyun qarşısıalınmaz şəkildə daxil olduğu və suyun axıdılması mümkün olmayan istənilən hidravlik sxemlərdə (misal üçün, bütün sutka boyu işləyən sxemlər);
 • Yük altında işləyən hidravlik sxemlərdə: misal üçün, ştamplayıcı pressin yağlanması. (Müller Weingarten təsdiqi);
 • Yüksək səviyyədə çirklənməyə məruz qalan hidravlik sxemlər.

 
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Yuyucu xüsusiyyəti yağa böyük miqdarda suyu hopdurmağa və bununla belə, öz xüsusiyyətlərini saxlamağa imkan verir;
 • Yuyucu/Parçalayıcı xüsusiyyətləri hidravlik sistemi təmiz saxlayır;
 • Yüksək termal stabillik yüksək istismar temperaturlarında yağa güclü müqavimət verir;
 • Mükəmməl köhnəlmə əleyhinə xüsusiyyəti məhsulun ömrünü uzadır. Sürətli hava buraxması ilə birlikdə mükəmməl köpüklənmə müqaviməti (silikonsuz köpükboğucu);
 • Yüksək miqdarda suyun olduğu hallarda belə güclü filtrlənmə qabiliyyəti üçün xüsusi hazırlanmış;
 • Paslanma və aşınmaya qarşı qoruma.
   
15 lt
208 lt