TECHNOL GRENAT

TƏTBİQİ:

TECHNOL CIRCULATION OIL xüsusilə hidravlik, buxar və ya qaz turbinlərinin yağlanması üçün hazırlanmışdır. Onlar, həmçinin mərkəzdənqaçan kompressorlar və turbokompressorlar üçün istifadə oluna bilər.


ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Yüksək oksidləşmə müqaviməti, köpüklənmə əleyhinə, hava və su buraxma performansı
  • Turbinin hərəkətə gətirdiyi ötürücü qutuların yağlanmasına imkan verən yüksək yeyilmə əleyhinə xüsusiyyəti
  • Paslanma və aşınma əleyhinə yüksək performans
  • Əhəmiyyətli “hidravlik xüsusiyyətlər”, xüsusilə də hidroliz stabilliyi və filtrlənmə qabiliyyəti (su ilə və ya susuz)