Technol SAFİR SW

TƏTBİQİ:

  • Maye dərəcələri; yüksək sürətlə işləyən sistemlər; toxuculuq dəzgahları, mexaniki dəzgahlar və HL kateqoriyalı yağ tələb edən hidravlik mexanizmlər
  • Özlülük dərəcələri; köhnəlmə əleyhinə və ekstremal təzyiq xüsusiyyətləri tələb etməyən podşipnik və dişli çarxların yağlanması
     

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Yüksək təbii özlülük əmsalı
  • Kipgəclər üçün uyğundur
  • Çox yüksək emulsiyadağıdıcı xüsusiyyəti
  • Mükəmməl köpüklənmə, aşınma və oksidləşmə əleyhinə xüsusiyyəti
15 lt
208 lt