Technol LAPIS A

TƏTBİQİ:

 • Yüksək təzyiq altında və/və ya temperatur şəraitində işləyən hidravlik sistemlər
 • Yüksək təzyiqli pərli, porşenli və dişli nasoslar
 • Mayenin mütləq filtrlənmə qabiliyyətini tələb edən həssas hidravlik mexanizmlər  (çox həssas servoklapan) : plastik yonma-rəndələmə dəzgahları
 • Ətraf mühit və suyla təmasdan çirklənmə riski olan istənilən hidravlik sistem
 • Anti-yeyilmə, yüksək performanslı yağın tələb olunduğu bütün tətbiqatlarda; müxtəlif hərəkətli hissələr, içliksiz podşipniklər, diyircəkli podşipniklər, az çəki altında reduktorlar və s.
 • Suyun təsadüfən düşdüyü mexanizmlərin yağlanması; maşın alətləri, ferma və ərzaq məhsulları sənaye sahələri, kağız zavodları, poladəritmə və s. 
   

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Maşın hissələrinin qorunmasını təmin edən mükəmməl yeyilmə əleyhinə xüsusiyyəti
 • Müstəsna oksidləşmə və termal stabillik; yağın istismar müddətini uzadır və yağdəyişmə intervalını artırır
 • Suyla və su olmadan mükəmməl filtrləmə qabiliyyəti
 • Hidrolizə qarşı yüksək dayanıqlılıq və emulsiyadağıdıcı xüsusiyyəti
 • Mexanizm komponentlərinin optimal müdafiəsi üçün lazımi anti-paslanma və anti-korroziya xüsusiyyətləri
 • Havaya çox yaxşı reaksiya verir; havanın sürətli buraxılması və aşağı köpüklənmə tendensiyası
 • Hidravlik seriyanın məhsullarında ağır metallar və ya sink yoxdur və beləcə onların təbiətdə toplanmasının qarşısı alınır
   
15 lt
208 lt