Technol LAPIS HD

TƏTBİQİ:

Dəzgahlar, qaynar püskürtmə ilə qəlibə salan maşınlar, preslər və digər sənaye və mobil avadanlıqlar kimi ən sərt şərtlərdə işləyən bütün növ hidravlik sistemlər üçün hazırlanmışdır.

Universal, yüksək performanslı yeyilmə əleyhinə sürtkü yağının birinci seçim olduğu bütün hallarda istifadə olunur: Az yüklü transmissiya, hərəkətli və diyircəkli podşipniklər, hava kompressorları, servo-mühərriklər və həssas filtrləmə sistemləri ilə təchiz olunmuş nəzarət sistemləri.
 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Avadanlığın uzunömürlülüyünü təmin edən yeyilməyə qarşı yüksək müdafiə
 • Yüksək temperaturlarda belə lilin formalaşmasının qarşısını alan əla termal stabillik
 • Mayenin istismar müddətini uzadan yüksək oksidləşmə stabilliyi
 • Suyun olduğu yerlərdə belə müstənsa filtrləmə qabiliyyəti
 • Filtrin tıxanmasının qarşısını alan mükəmməl hidrolitik stabillik
 • Paslanma və korroziyaya qarşı mükəmməl qoruma
 • Silikonsuz komponentlərdən istifadə etməklə yüksək köpük əleyhinə və hava buraxma xüsusiyyətləri
 • Suyun sürətlə ayrılmasını təmin edən emulsiyadağıdıcı xüsusiyyəti
 • Texniki xidmət və istismar xərclərini azaldır
   
15 lt
208 lt