Technol AZURIT

TƏTBİQİ:

 • Yaşayış və sənaye sahələrinin qızdırılması
 • Buxar və isti suyun hazırlanması
 • Havanın kondisiyalaşdırılması
 • Saxlama konteynerləri üçün temperaturun tənzimlənməsi
 • İstilik mübadiləsi yolu ilə qızdırma
 • Bütün növ sistemlər (boru, nasos və s.)
 • Termoterapiya hamamlarının, avtoklavların, reaksiya aparatlarının, sobaların, tunel quruducularının, qaynar püskürtmə ilə qəlibə salan maşınlar və s. qızdırılması
 • İstehsal prosesləri (sement zavodu, kağız fabriki, meşə sənayesi və s.)
   

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

Technol istilik ötürücü yağı 32 aşağıdakı xüsusiyyətlərə sahib seçilmiş baza qatışıqları ilə hazırlanmışdır:

 • Güclü termal stabillik 
 • Yüksək alışma temperaturu
 • Yüksək özlülük əmsalı 
15 lt
208 lt