Technol KALSEDON ES

TƏTBİQİ:

TECHNOL GEAR OİL sərt şəraitlərdə işləyən qapalı transmissiyaların yağlanması üçün spesifik olaraq hazırlanmışdır:

  • Dişli silindrik transmissiyalar 
  • Podşipniklər və dişli muftalar
  • Dişli çarxlar

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Mükəmməl Ekstremal Təzyiq və yeyilmə əleyhinə xüsusiyyəti
  • Yüksək izolyasiya xüsusiyyəti
  • Yağın oksidləşməsi və deqradasiyasına qarşı güclü müqavimət
  • Mis qatışıqların paslanması və aşınmasına qarşı mükəmməl müdafiə
  • Köpüklənmə və emulsiyanın formalaşmasına qarşı yüksək müqavimət


 
 

15 lt
208 lt