Technol MOTO 4T 15W-50

TƏTBİQİ:

  • MOTO 4T 15W-50 sürtkü yağı bütün 4 gedişli motosikletlər üçün hazırlanmışdır. Bu çoxməqsədli məhsul uzun səfərlər və şəhərdaxili yolların şərtlərinə cavab verir
  • MOTO 4T 15W-50 yağı katalizatorlu tənzimləyicilər üçün tam uyğundur. Yağdəyişmə intervalları istehsalçılar tərəfindən tövsiyə edilir və minimal özlülük tələblərin cavab verir
  • MOTO 4T 15W-50 yağı qurğuşunsuz yanacaqlarla istifadə olunmalıdır

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • MOTO 4T 15W-50 yağı sintetik baza yağlarıyla gücləndirilmiş mühərrik yağıdır. Məhsul hidrodinamik yağlamanı və mühərrikin mükəmməl təmizliyini təmin edir. MOTO 4T 15W-50 yağı temperatur dəyişikliklərinə qarşı xüsusi müqavimətə sahibdir. Aşağı temperaturlarda maksimal axıcılığı püskürtməni yaxşılaşdırır və yağ təzyiqinin sürətlə qalxmasını təmin edir
  • MOTO 4T 15W-50 sürtkü yağı JASO MA 2 (Japanese Automobile Standards Association) spesifikasiyasına cavab verir, hidromuftalı 4 gedişli motosikletlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yüksək sürtünmə əmsalı mufta sürüşməsinin və diskin aşınmasının qarşısını alır
1 Lt
4 Lt