Technol MOTO 4T 15W-50

TƏTBİQİ:

  • MOTO 4T 15W-50 sürtkü yağı bütün 4 taktlı motosikletlər üçün hazırlanmışdır. Bu çoxməqsədli məhsul uzun səfərlər və şəhərdaxili yolların şərtlərinə cavab verir.
  • MOTO 4T 15W-50 yağı katalizatorlu tənzimləyicilər üçün tam uyğundur. Yağdəyişmə intervalları istehsalçılar tərəfindən tövsiyə edilir və minimal özlülük tələblərin cavab verir.
  • MOTO 4T 15W-50 yağı qurğuşunsuz yanacaqlarla istifadə olunmalıdır.

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Sintetik baza yağlarıyla gücləndirilməsi;
  • Məhsul hidrodinamik yağlamanın və mühərrikin mükəmməl təmizliyinin təmini;
  • Temperatur dəyişikliklərinə qarşı xüsusi müqavimətə sahib olması;
  • Aşağı temperaturlarda maksimal axıcılığın, püskürtmənin yaxşılaşdırılmasının və yağ təzyiqinin sürətlə qalxmasının təmini;
  • JASO MA 2 (Japanese Automobile Standards Association) spesifikasiyasına uyğunluğu;
  • Yüksək sürtünmə əmsalı mufta sürüşməsinin və diskin aşınmasının qarşısının alınması.
1 Lt
4 Lt