Technol MOTO 4T 10W-40

TƏTBİQİ:

TECHNOL MOTO 4T 10W-40 bütün 4 taktlı porşenlərə sahib motosikletlər üçün tövsiyə olunur. Bu çoxməqsədli sürtkü yağı şəhər və uzun yolların ən ağır tələbatlarına cavab verir.
TECHNOL MOTO 4T 10W-40 katalitik çeviricilər üçün tam uyğundur. Motosiklet istehsalçıları tərəfindən tövsiyə edilən yağdəyişmə intervalı və minimal özlülük tələbatları yerinə yetirilməlidir. Bu sürtkü yağı qurğuşunsuz yanacaqlardan istifadə edən mühərriklər üçün uyğundur.

  ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Tərkibindəki qatqılar sayəsində yüksək temperaturlarda yağın qatılaşmasının və aşağı temperaturlarda axıcılığın təmini;
  • Özlülük əmsalını artıran aşqarlar vasitəsilə temperatura uyğun olaraq özlülüyə nəzarət etməklə lazımi yağ qatının əldə olunması;
  • 10W-40 özlülüyü soyuq havalarda mühərrikin asan işə düşməsini, yağ təzyiqinin sürətlə qalxmasını və mühərrikin hərəkət edən hissələri arasında aşağı sürtünmə əmsalını təmin edən yüksək səviyyəli yağlandırma qabiliyyətinə sahib olması;
  • Porşen halqasının oyuğunun korlanmasının sürətinin azaldılması;
  • Daxili yanma zamanı optimal izolyasiyanın və mühərrikin tam gücünün saxlanılmasının təmini.
1 Lt
4 Lt