Technol MOTO 4T 10W-40

TƏTBİQİ:

  • TECHNOL MOTO 4T 10W-40 bütün 4 gedişli porşenlərə sahib motosikletlər üçün tövsiyə olunur. Bu çoxməqsədli sürtkü yağı şəhər və uzun yolların ən ağır tələbatlarına cavab verir
  • TECHNOL MOTO 4T 10W-40 katalizatorlu neytrallaşdırıcılar üçün tam uyğundur. Motosiklet istehsalçıları tərəfindən tövsiyyə edilən yağdəyişmə intervalı və minimal özlülük tələbatları yerinə yetirilməlidir. Bu sürtkü yağından qurğuşunsuz yanacaqlardan istifadə edən mühərriklərdə istifadə etmək olar

 

  ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • TECHNOL MOTO 4T sürtkü yağının tərkibindəki qatqılar yüksək temperaturlarda yağı qatılaşdırır və aşağı temperaturlarda ona axıcılıq verir. Buna görə də, özlülük əmsalını artıran aşqarlar vasitəsilə temperatura uyğun olaraq özlülüyə nəzarət etməklə lazımi yağ qatı əldə olunur
  • TECHNOL MOTO 4T sürtkü yağının 10W-40 özlülüyü soyuq havalarda mühərrikin asan işə düşməsini, yağ təzyiqinin sürətlə qalxmasını və mühərrikin hərəkət edən hissələri arasında aşağı sürtünmə əmsalını təmin edən yüksək səviyyəli yağlandırma qabiliyyətinə sahibdir. TECHNOL MOTO 4T sürtkü yağı porşen halqasının oyuğunun korlanmasının sürətini azaldır və beləcə, daxili yanma zamanı optimal izolyasiyanı və mühərrikin tam gücünün saxlanılmasını təmin edir
1 Lt
4 Lt