Technol Power 20W- 50

4760155490458

TƏTBİQİ:

  • Hər fəsildə ən kəskin hava şəraitində işləyən nəqliyyat vasitələrinin bütün növ turbokompressorlu və yaxud normal hava qəbul edən dizel mühərrikləri üçün hazırlanmışdır
  •  Uzadılmış yağdəyişmə intervallarına uyğunlaşdırılmışdır (istehsalçıların təlimatlarına əsasən, 30,000 km-ədək).

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Çox dərəcəli
  • Çox yüksək özlülük əmsalı İstismar zamanı yüksək özlülük
  • Güclü yuyuculuq qabiliyyəti
  • Yüksək parçalanma qabiliyyəti
  • Yüksək köhnəlməyə və korroziyaya qarşı davamlılıq xüsusiyyəti
  • Oksidləşmə, paslanma və köpüklənməyə qarşı yüksək davamlılıq xüsusiyyəti
     

4760155490458

4 lt
15 lt