Technol Power SAE 40

TƏTBİQİ:

Tikinti avadanlıqları, yük avtomobilləri və lokomotivlərin bütün növ turbokompressorlu və yaxud normal hava qəbul edən dizel mühərrikləri üçün uyğundur. Bütün (elektrik enerjisi istehsalı üçün) stasionar dizel mühərriklərinə tətbiq oluna bilər. Həmçinin müvafiq dərəcəli mühərrik yağı tələb etdiyi sürət qutuları və hidrotransformatorlarda istifadə oluna bilər.


ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Tək dərəcəli;
  • Yüksək özlülük əmsalı;
  • İstismar zamanı yüksək stabillik;
  • Yüksək yuyuculuq qabiliyyəti;
  • Yüksək paylanma qabiliyyəti;
  • Oksidləşmə, köhnəlmə və köpüklənməyə qarşı yüksək müqavimət.
4 lt
15 lt