Technol Power SAE 30

TƏTBİQİ:

 • Tikinti avadanlıqları, yük avtomobilləri və lokomotivlərin bütün növ turbokompressorlu və yaxud normal hava qəbul edən dizel mühərrikləri üçün uyğundur
 • Bütün (elektrik enerjisi istehsalı üçün) stasionar dizel mühərriklərinə tətbiq oluna bilər
 • Həmçinin müvafiq dərəcəli mühərrik yağı tələb etdiyi sürət qutuları və hidrotransformator- larda da istifadə oluna bilər

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Tək dərəcəli
 • Yüksək özlülük əmsalı
 • İstismar zamanı yüksək stabillik
 • Yüksək yuyuculuq qabiliyyəti
 • Çox yüksək parçalanma qabiliyyəti
 • Köhnəlməyə və korroziyaya qarşı yüksək davamlılıq xüsusiyyəti
 • Oksidləşmə, paslanma və köpüklənməyə yüksək davamlılıq xüsusiyyəti
   
4 lt
15 lt