Technol SİLVER 10W-60

4760155490137

4760155490144

4760155490151

4760155490182

TƏTBİQİ:

  • TECHNOL SILVER 10W-60 idman və gərgin şəraitlərdə istifadə olunan benzin mühərriklərinin ən ağır tələbatlarını qarşılamaq üçün hazırlanmış sintetik texnologiyalı mühərrik yağıdır
  • TECHNOL SILVER 10W-60 xüsusilə turbo kompressorlu və çoxklapanlı mühərriklər üçün münasibdir
  • TECHNOL SILVER 10W-60 bu mühərrik yağı bütün fəsillərdə, hər cür istismar şəraitində (şəhər yolları, adi yollar və şose yolları) və hər cür maşın sürmə tərzi, xüsusilə də idman tərzində və yaxud gərgin sürmə şəraitində istifadə oluna bilər

 

  ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Köhnəlmədən qoruma: Xüsusilə, ən sərt istismar şəraitində mühərriklərin köhnəlmədən müstəsna qorunmasını təmin edir
  • Mühərrikin qorunması və performansı: Mühərrik işə düşdüyü andan mexaniki hissələri optimal şəkildə yağlandırmaqla onları qoruyur və mühərrikin gücünü tam saxlayır, beləcə, onun möhkəmliyinə və gücünə töhfəsini verir
  • Mühhərrikin təmizliyi: Təkmilləşdirilmiş təmizləyici və parçalayıcı qatqıları sayəsində mühərrikin ən həssas hissələrini təmiz saxlayır
  • Soyuq havada mühərriki daha asan işə salma: Yağın yüksək axıcılığı ekstremal hava şəraitində soyuyan mühərriki rahat işə salmağı təmin edir və yüksək temperaturda mexaniki hissələri yaxşı qoruyur
  • Yağ təbəqəsinin müqaviməti: Sintetik formulu sayəsində TECHNOL SILVER 10W-60 müstəsna özlülük əmsalına sahibdir və yüksək temperaturlarda belə ən davamlı yağ təbəqəsini saxlayır
1 Lt
4 Lt
5 Lt
7 lt
208 lt