Technol SİLVER 20W-50

4760155490281

4760155490298

4760155490304

TƏTBİQİ:

TECHNOL SILVER 20W-50 həm benzin, həm də dizel mühərrikləri üçün ən ağır tələbatlara cavab vermək məqsədilə hazırlanmışdır (minik avtomobilləri və yüngül sənaye maşınlar). Xüsusilə turbo kompressorlu mühərriklər üçün münasibdir. 

TECHNOL SILVER 20W-50 mühərrik yağı Katatlitik Çeviriciləri olan mühərriklər və qurğuşunsuz yanacaq istifadə edən bütün növ mühərriklər üçün mükəmməl şəkildə uyğunlaşdırılmışdır. 

TECHNOL SILVER 20W-50 bütün fəsillərdə, hər cür istismar şəraitində (şəhər yolları, adi yollar, və şose yolları və s.) istifadə oluna bilər. 

  ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • İstehsalçıların ən sərt tələblərinə cavab verməsi (yuxarıda göstərilən) mükəmməl və daimi keyfiyyətin təmini;
  • Oksidləşmə, paslanma və köhnəlməyə qarşı güclü xüsuiyyətlələri sayəsində xüsusi davamlılığı;
  • Yüksək köhnəlmə və karroziya əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə mühərrikin lazımı şəkildə təmizliyinin təmini;
  • Yüksək özlülük əmsalı və mükəmməl özlülük stabilliyi.

 

4760155490397

1 Lt
4 Lt
5 Lt
7 lt
208 lt