Tehcnol SİLVER 15W-40

4760155490311

4760155490168

4760155490175

4760155490199

TƏTBİQİ:

TECHNOL SILVER 15W-40 həm benzin, həm də dizel mühərrikləri üçün ən ağır tələbatlara cavab vermək məqsədilə hazırlanmışdır* (minik avtomobilləri və yüngül sənaye maşınları). Xüsusilə turbo kompressorlu mühərriklər üçün münasibdir. Bu mühərrik yağı Katalitik Çeviriciləri olan mühərriklər və qurğuşunsuz yanacaq istifadə edən bütün növ mühərriklər üçün mükəmməl şəkildə uyğunlaşmışdır.

TECHNOL SILVER 15W-40 bütün fəsillərdə, hər cür istismar şəraitində (şəhər yolları, adi yollar, və şose yolları və s.) istifadə oluna bilər. 

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • İstehsalçıların ən sərt tələblərinə cavab verməsi (yuxarıda göstərilən) mükəmməl və daimi keyfiyyətin təmini;
  • Oksidləşmə, paslanma və köhnəlməyə qarşı güclü xüsuiyyətlələri sayəsində xüsusi davamlılığı;
  • Yüksək köhnəlmə və karroziya əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə mühərrikin lazımı şəkildə təmizliyinin təmini;
  • Yüksək özlülük əmsalı və mükəmməl özlülük stabilliyi.

 

 

4760155490311

 

1 Lt
4 Lt
5 Lt
7 lt
208 lt