Technol GOLD 10W-40

4760155490038

4760155490069

4760155490090

4760155490120

TƏTBİQİ:

  • TECHNOL GOLD 10W-40 həm benzin, həm də dizel mühərrikləri üçün ən ağır tələbatlara cavab vermək məqsədilə hazırlanmış sintetik texnologiyalı mühərrik yağıdır
  • TECHNOL GOLD 10W-40 katalizatorlu neytrallaşdırıcısı olan mühərriklər və qurğuşunsuz yanacaq istifadə edən bütün növ mühərriklərə tətbiq oluna bilər. Həmçinin dizel və bio-dizellə işləyən mühərriklər üçün də uyğundur
  • TECHNOL GOLD 10W-40 xüsusilə turbo kompressorlu və çoxklapanlı mühərriklər üçün münasibdir

 

  ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • İstehsalçıların Standartları: İstehsalçıların ən sərt tələblərinə cavab verir (yuxarıda göstərilən), eyni zamanda mükəmməl və daimi keyfiyyəti təmin edir
  • Oksidləşmə müqaviməti: Baza yağının və qatqılarının yüksək keyfiyyəti sayəsində oksidləşməyə qarşı xüsusi davamlılıq göstərir
  • Mühərrikin qorunması və təmizliyi: Effektiv parçalayıcı gücü sayəsində mühərrikdə hissəciklərin toplanmasını azaldaraq onun təmizliyini təmin edir
  • Köhnəlmədən uzunmüddətli qoruma: Mühərrikin hissələrini (paylayıcı, halqa, porşen və vtulka) köhnəlmədən uzun müddət qoruyaraq ömrünü uzadır

 

4760155490410

1 Lt
4 Lt
5 Lt
7 lt
208 lt