Technol GOLD 10W-40

4760155490038

4760155490069

4760155490090

4760155490120

TƏTBİQİ:

TECHNOL GOLD 10W-40 həm benzin, həm də dizel mühərrikləri üçün ən ağır tələbatlara cavab vermək məqsədilə hazırlanmış sintetik texnologiyalı mühərrik yağıdır.
TECHNOL GOLD 10W-40 Katalitik Çeviricisi olan mühərriklər və qurğuşunsuz yanacaq istifadə edən bütün növ mühərriklərə tətbiq oluna bilər. Həmçinin dizel və bio-dizellə işləyən mühərriklər üçün uyğundur.
TECHNOL GOLD 10W-40 xüsusilə turbo kompressorlu və çoxklapanlı mühərriklər üçün münasibdir.

 

  ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • İstehsalçıların ən sərt tələblərinə cavab verməsi (yuxarıda göstərilən), eyni zamanda mükəmməl və daimi keyfiyyəti təmin etməsi;
  • Baza yağının və qatqılarının yüksək keyfiyyəti sayəsində oksidləşməyə qarşı xüsusi davamlılıq göstərməsi;
  • Effektiv paylayıcı gücü sayəsində mühərrikdə hissəciklərin toplanmasını azaldaraq onun təmizliyinin təmini;
  • Mühərrikin hissələrini (paylayıcı, halqa, porşen və vtulka) köhnəlmədən uzun müddət qoruyaraq ömrünün uzaldılması.

 

4760155490410

1 Lt
4 Lt
5 Lt
7 lt
208 lt