Technol TURBODIESEL 20W-50

TECHNOL TURBODIESEL 20W-50 katalizatorsuz yüngül kommersiya avtomobillərinin normal şəraitdə işləyən turbolu və atmosferik mühərriklərinin tələblərinə cavab vermək məqsədilə hazırlanmışdır. Oksidləşməyə, paslanmaya və köpüklənməyə qarşı güclü xüsusiyyətləri sayəsində bu mühərrik yağı oksidləşməyə qarşı xüsusi davamlılıq göstərir, köhnəlmə və korroziya əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə mühərrikin lazımı şəkildə təmizliyini təmin edir. Bu yağ bütün növ yol və iqlim şəraitinə uyğundur.