Technol BRONZE HD 50

TECHNOL BRONZE HD 50 əvvəlki nəsil avtomobillərin benzin və dizel mühərriklərinin isti hava şəraitində yağlanmasını həyata keçirmək üçün hazırlanmış mineral əsaslı birdərəcəli mühərrik yağıdır. Bu mühərrik yağı termal stabilliyə malikdir, aşınmaya qarşı mükəmməl müdafiə təmin edir və mühərrikin səslə işləməsinin qarşısını alır. Bu yağ korroziyaya, oksidləşməyə, paslanmaya və köpüklənməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir, tərkibində mühərrikin təmiz saxlanılmasını təmin edən yuyucu və paylayıcı qatqılar mövcuddur.