Technol BRONZE SAE 50

TECHNOL BRONZE SAE 50 əvvəlki nəsil avtomobillərin benzin və dizel mühərriklərinin isti hava şəraitində yağlanmasını həyata keçirmək üçün hazırlanmış mineral əsaslı təkdərəcəli mühərrik yağıdır. Bu mühərrik yağı termal stabilliyə malikdir, aşınmaya qarşı mükəmməl müdafiə təmin edir və mühərrikin səslə işləməsinin qarşısını alır. Bu yağ korroziyaya, oksidləşməyə, paslanmaya və köpüklənməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir, tərkibində mühərrikin təmiz saxlanılmasını təmin edən yuyucu və paylayıcı qatqılar mövcuddur.

1 lt
4 lt
5 lt
7 lt
20 lt
208 lt