Technol BRONZE 10W-40

TECHNOL BRONZE 10W-40 normal şərtlərdə işləyən əvvəlki nəsil minik və yüngül kommersiya avtomobillərinin həm benzin, həm də dizel mühərrikləri üçün hazırlanmış mühərrik yağıdır. Bu mühərrik yağı keyfiyyətli baza yağı və qatqılar hesabına termal stabilliyə malikdir, oksidləşmə və korroziyaya qarşı müqavimət göstərir, effektiv paylayıcı gücü sayəsində mühərrikdə hissəciklərin toplanmasını azaldır, onun təmizliyini təmin edir, mühərrikin hissələrini köhnəlmədən uzun müddət qoruyaraq ömrünü uzadır. Bütün növ iqlim şəraitinə uyğundur.

 

4 lt
208 lt