Technol 4 SEASONS ANTIREEZE / COOLANT GREEN G11

TECHNOL 4 SEASONS ANTIFREEZE / COOLANT GREEN G11 bütün il ərzində istifadəsi mümkün olan yaşıl rəngli Monoetilen Qlikol əsaslı antifrizdir. 50/50 nisbətində mineralsızlaşdırılmış su ilə qarışdırılmış bu maye həm benzin, həm də dizel mühərriklərin soyutma sistemlərində istifadə üçün nəzərdə tutulub. Maksimal dərəcədə qışda donmaya (-40), yayda qaynamaya (+110), paslanmaya və bütün metal hissələrin korroziyasına qarşı müdafiəni təmin edir və istiliyin ötürülməsini həyata keçirir. Tərkibində aminlər yoxdur. Fərqli rəngdə və növdə olan antifriz ilə qarışdırılmamalıdır.