Technol BRONZE 20w-50

TƏTBİQİ:

TECHNOL BRONZE 20W-50 əvvəlki nəsil həm benzin, həm də dizel mühərrikləri üçün ən ağır tələbatlara cavab vermək məqsədilə hazırlanmışdır* (minik avtomobilləri və yüngül sənaye maşınları). 

TECHNOL BRONZE 15W-40 bütün fəsillərdə, hər cür istismar şəraitində (şəhər yolları, adi yollar, və şose yolları və s.) istifadə oluna bilər. 
 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

  • Oksidləşmə, paslanma və köhnəlməyə qarşı güclü xüsuiyyətlələri sayəsində xüsusi davamlılıq göstərməsi;
  • Yüksək köhnəlmə və karroziya əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə mühərrikin lazımı şəkildə təmizliyinin təmini.
4 lt
5 lt
20 lt