Technol BRONZE 15w-40

TƏTBİQİ:

TECHNOL BRONZE 15W-40 əvvəlki nəsil həm benzin, həm də dizel mühərrikləri üçün ən ağır tələbatlara cavab vermək məqsədilə hazırlanmışdır* (minik avtomobilləri və yüngül sənaye maşınları). 

TECHNOL BRONZE 15W-40 mühərrik yağı Ktatlitik Çeviriciləri olan mühərriklər və qurğuşunsuz yanacaq istifadə edən bütün növ mühərriklər üçün mükəmməl şəkildə uyğunlaşdırılmışdır. 

TECHNOL BRONZE 15W-40 bütün fəsillərdə, hər cür istismar şəraitində (şəhər yolları, adi yollar, və şose yolları və s.) istifadə oluna bilər. 

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 

  • Oksidləşmə, paslanma və köhnəlməyə qarşı güclü xüsuiyyətlələri sayəsində xüsusi davamlılıq göstərməsi;
  • Yüksək köhnəlmə və karroziya əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə mühərrikin lazımı şəkildə təmizliyinin təmini.

 

1 lt
4 lt
5 lt
20 lt