Technol TURBO DİZEL TRANSPORTER 20w-50

TƏTBİQİ

  • Technol TURBO DIZEL TRANSPORTER 20w-50, xüsusilə, uzun məsafəli yollarda olan dizel mühərrikli ağır yük maşınları üçün uyğun sintetik sürtgü yağıdır;

  • Yüksək iş qabiliyyətli bu sürtgü yağı Scania tərəfindən uzun müddətli yağdəyişmə intervalına sahib Avro 6mühərriklərinin sonuncu nəsli üçün təsdiqlənmişdir;

  • Technol TURBO DIZEL TRANSPORTER 20w-50 sürtgü yağı İVECO kimi əksər istehsalçılar tərəfindən Avro 5 (və öncəkimühərrik modelləri üçün tövsiyə olunur;

  • Technol TURBO DIZEL TRANSPORTER 20w-50 sürtgü yağı minimal istehsal sayına sahib mühərrik modellərinin müxtəlif markaları üçün (Amerika və Avropa istehsalçılarının) istifadə oluna bilər.

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

  • Yüksək iş qabiliyyətli qatqılarla birləşmiş yüksək keyfiyyətli sintetik baza yağı ilə Technol TURBO DIZEL TRANSPORTER 20w-50 sürtgü yağını soyuq hava şəraitində mühərrikin asan işə düşməsini təmin edən mükəmməl performans yağıdır;

  • Onun tam sintetik baza yağı müstəsna termal stabilliyitəmin edir;

  • Yuyucu, anti-oksidant və anti-korroziya qatqılarının birləşməsi əksər istehsalçılar, xüsusilə də, Scaniatərəfindən təyin edilmiş uzadılmış yağdəyişmə intervalını əldə etməyə və texniki xidmət xərclərini azaltmağa kömək edir;

  • Technol TURBO DIZEL TRANSPORTER 20w-50 sürtgü yağı çox yüksək TBN səviyyəsinə (Ümumi Baza yağı Miqdarı) (16 mgKOH/g) sahibdir ki, bu da turşu birləşmələrini neytrallaşdırır və onların aşındırıcı xüsusiyyətlərinin qarşısını alır;

  • Yüksək keyfiyyətli yuyucu, parçalayıcı və köhnəlməyə qarşı xüsusiyyətləri mühərrikin ən həssas hissələrini təmiz saxlayır və hiss, lil və porşen çöküntülərinin effektiv təmizlənməsini təmin edir.

1 Lt
7 lt