Technol TRANSMİSSİON 80W-90

Tətbiqi:

  • TECHNOL TRANSMISSION  80W-90 xüsusilə çox sərt tələbatlara uyğunlaşdırılmış transmissiya yağıdır, yəni yüksək temperatur şəraitində çox yüksək ekstremal təzyiq və köhnəlməyə davamlılıq səviyyəsinin hədəf qoyulduğu tələbatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur;
  • TECHNOL TRANSMISSION  80W-90 məxsusi olaraq, minik avtomobillərinin, yüngül ticari və sənaye avtomobillərinin və yük maşınlarının APİ GL-5 standartlı yağ tələb edən mexaniki sürət qutuları, paylayıcı qutuları, arxa oxları və differensialları üçün istifadə oluna bilər.
 

Üstünlükləri:

  • SAE 80W-90 super çox dərəcəli: TECHNOL TRANSMISSION-in özlülüyü soyuq havada xüsusilə aşağı olur və bu da super SAE 80W standartına uyğundur (-26°C-də 80W dərəcəsi üçün maksimum 15 000 mPa.s ilə müqayisədə məhsulun özlülüyü 40 000 mPa.s-dir);
  • Çox yüksək özlülük əmsalı mükəmməl yağlamanı təmin edir və həm yüksək temperaturlarda, həm də aşağı temperaturlarda sürət dəyişdirilməsini asanlaşdırır;
  • Çox yüksək Ekstremal Təzyiq xüsusiyyəti;
  • İstismar zamanı müstəsna stabillik və yüksək oksidləşmə müqaviməti;
  • Yüksək köhnəlmə, köpüklənmə, korroziya və paslanmaya qarşı xüsusiyyətlər.
1 Lt
4 Lt