Technol TRANSMİSSİON 80W-90

Tətbiqi:

TECHNOL TRANSMISSION 80W-90 çox sərt tələbatlara uyğunlaşdırılmış transmissiya yağıdır, yəni yüksək temperatur şəraitində çox yüksək ekstremal təzyiq və köhnəlməyə davamlılıq səviyyəsinin hədəf qoyulduğu tələbatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

TECHNOL TRANSMISSION 80W-90 məxsusi olaraq, minik avtomobillərinin, yüngül ticari və sənaye avtomobillərinin və yük maşınlarının API GL standartlı yağ tələb edən mexaniki sürət qutuları, paylayıcı qutuları, arxa oxları və differensialları üçün istifadə oluna bilər.

 

Üstünlükləri:

  • Özlülüyü soyuq havada, xüsusilə aşağı axıcılığı və özlülükdə olması;
  • SAE 80W standartına uyğun olması (-26°C-də 80W dərəcəsi üçün maksimum 15 000 mPa.s ilə müqayisədə məhsulun özlülüyü 40 000 mPa.s-dir.);
  • Çox yüksək özlülük əmsalı sayəsində mükəmməl yağlamanın təmini və həm yüksək temperaturlarda, həm də aşağı temperaturlarda sürət dəyişdirilməsinin asanlaşdırılması;
  • Yüksək Ekstremal Təzyiq xüsusiyyətinin olması;
  • İstismar zamanı müstəsna stabillik və yüksək oksidləşmə müqaviməti;
  • Yüksək köpüklənmə, korroziya və köhnəlməyə qarşı müqavimət.
1 Lt
4 Lt