Technol POWER 5W-40

Tətbiqi:

TECHNOL POWER 5W-40 yağı Buraxılan Qazın Resirkulasiyasına (EGR) sahib müasir, aşağı emissiyalı mühərrik dizaynları daxil olmaqla super yüksək performanslı dizel tətbiq etmələri üçün tövsiyə olunur. Məsələn, bunlara magistral yollarda həm yüksək sürət/ağır yük, həm də “dayan və sür” şəraitində işləyən mühərriklər, magistral yollardan kənarda kəskin aşağı sürət/ağır yük şəraitində işləyən mühərriklər, faktiki olaraq Amerikanın, Avropanın və Yaponiyanın avadanlıq istehsalçılarının bütün dizellə hərəkətə gətirilən avadanlıqları və refrigeratorlar daxildir.

Üstünlükləri: 

Bir çox müasir, az karbon qazı buraxan dizel mühərrikləri köhnə mühərriklərdən daha çox qurum yığır və daha yüksək temperaturlarda işləyir. Bu da yüksək performanslı yağlara ehtiyacı artırır. Bu gün daha da kip mühərrik dizaynları yağ sərfiyyatını azaldır və tükənmiş qatqıların yerini doldurmaq üçün daha az təzə yağ hazırlanması ilə nəticələnir. Yuxarı porşen halqaları daha yüksəkdə yerləşir, yağ qatını yanma kamerasına daha da yaxınlaşdırır və yağı kəskin termal dəyişikliyə məruz qoyur.

  • Yüksək temperaturlarda müstəsna performansı;
  • Ənənəvi yağlara da tam uyğundur.

 

 

4 lt
15 lt