Technol POWER 5W-40

Xüsusiyyətləri və Faydaları:

  • Bir çox müasir, az karbon qazı buraxan dizel mühərrikləri köhnə mühərriklərdən daha çox qurum yığır və daha yüksək temperaturlarda işləyir;
  •  Bu da yüksək performanslı yağlara ehtiyacı artırır. Bu gün daha da kip mühərrik dizaynları yağ sərfiyyatını azaldır və tükənmiş qatqıların yerini doldurmaq üçün daha az təzə yağ hazırlanması ilə nəticələnir;
  • Yuxarı porşen halqaları daha yüksəkdə yerləşir, yağ qatını yanma kamerasına daha da yaxınlaşdırır və yağı kəskin termal dəyişikliyə məruz qoyur;
  • Technol Power 5W-40 yağı yüksək temperaturlarda müstəsna performansını saxlayır. Eyni zamanda, ənənəvi yağlarla da tam uyğundur.

Tətbiqi:

  • Magistral yollarda həm yüksək sürət/ağır yük, həm də “dayan və sür” şəraitində işləyən mühərriklər;
  • Magistral yollardan kənarda kəskin aşağı sürət/ağır yük şəraitində işləyən mühərriklər;
  • Faktiki olaraq, Amerikanın, Avropanın və Yaponiyanın avadanlıq istehsalçılarının bütün dizellə hərəkətə gətirilən avadanlıqları
  • Refrigeratorlar.
4 lt
15 lt