Technol POWER LE 5w-30

Xüsusiyyətləri və Faydaları:

  • Yüksək gücə sahib, aşağı emissiyalı mühərriklər mühərrik yağlarına tələbatı artırır;
  • Daha kip mühərrik dizaynları yağ sərfiyyatını azaldır və tükənmiş qatqıların yerini doldurmaq üçün daha az təzə yağ hazırlanması ilə nəticələnir. Yağa təsir edən termal təzyiqlər aralıq sərinlədicilər və turbokompressorlardan istifadəyə görə artır;
  •  Daha yüksək yanacaq püskürtmə və silindr təzyiqləri və ləngidilmiş zamanlama yanma səmərəliliyini artırır, amma eyni zamanda, mühərikin temperaturunu, uçuculuğu və yağın qurum qoymasını da artırır;
  •  Technol Power LE 5W-30 yağındakı qabaqcıl texnologiya emissiya sistemlərini qoruyaraq bu kəskin şəraitlərdə müstəsna performans təmin edir.

Tətbiqi:

  • Dizel Hissəcik Filtri (DPF), Selektiv Katalitik Azaltma (SCR), Davamlı Regenrativ Filtr (CRT), Dizel Oksidləşmə Katalizatorları (DOC) və Buraxılan Qaz Resirkulasiyası (EGR) kimi Texnologiyalardan istifadə edən Ağır Yük Dizel Mühərrikləri, o cümlədən, Avro V/VI və US EPA 2007/2010 Müasir Aşağı Emissiyalı Avtomobillər;
  • Aşağı kükürdlü yanacaqlardan və çoxsaylı biodizel yanacaq formullarından istifadə edən Ağır Yük Dizel Mühərrikləri;
  • Təbii Havalandırmalı və Turbokompressorlu Dizel Mühərrikli Avadanlıqlar;
  • Magistral yollarda Qısa Məsafəyə və Uzaq Məsafəyə Gedən yük Maşınları və Avtobuslar;
  • Magistral yollardan kənarda Mədənçilik, Tikinti və Kənd Təsərrüfatı Avadanlıqları.
4 lt
15 lt