Technol TURBO DİZEL 15w-40

Tətbiqi:

  • Normal şərtlərdə işləyən katilzatorlu və katilzatorsuz benzinli avtomobillər, turbodizel və təbii dizellə işləyən mühərriklər üçün hazırlanan mühərrik yağI;
  • Bütün növ yol və iqlim şəraitinə uyğundur.

Üstünlükləri:

  • Yüksək təmizləyici xüsusiyyəti;
  • Termal stabillik və oksidləşməyə qarşı müqavimət;
  • Aşınmaya qarşı qoruma xüsusiyyəti;
  • Korroziya və köpüklənməyə qarşı müqavimət;
  • Bütün mövsümlərdə standart yağlama performansı.
4 Lt
4 lt