Technol TURBO DİZEL 10w-40

Tətbiqi:

  • Normal şərtlərdə işləyən katilzatorlu və katilzatorsuz benzinli avtomobillər, turbodizel və təbii dizellə işləyən mühərriklər üçün hazırlanan mühərrik yağ;
  • Bütün növ yol və iqlim şəraitinə uyğundur.

Üstünlükləri:

  • Normal şəraitdə işləyən zaman normal yağlamanı təmin edir;
  • Termal stabillik;
  • Yüksək təmizləyici xüsusiyyəti;
  • Oksidləşmə və korroziyaya doğru müqavimət;
  • Aşınmaya qarşı qoruma xüsusiyyəti;
  • İlk işə salındığı zaman mühərrik sürətli yağlanmasını təmin edir.

 

4 Lt
4 lt