Technol TURBO DİZEL 10w-40

Tətbiqi:

TECHNOL TURBO DİZEL 10W-40 normal şərtlərdə işləyən katalizatorlu və katalizatorsuz turbodizel və təbii dizellə işləyən mühərriklər üçün hazırlanan mühərrik yağıdır.
TECHNOL TURBO DİZEL 10W-40 bütün növ yol və iqlim şəraitinə uyğundur.

Üstünlükləri:

  • Normal şəraitdə işləyən zaman normal yağlamanı təmini;
  • Termal stabillik;
  • Yüksək təmizləyici xüsusiyyəti;
  • Oksidləşmə və korroziyaya doğru müqavimət;
  • Aşınmaya qarşı qoruma xüsusiyyəti;
  • İlk işə salındığı zaman mühərrikin sürətli yağlanmasının təmini.
4 lt
5 lt