Technol SİLVER 10w-40

Tətbiqi:

TECHNOL SILVER 10W-40 normal şərtlərdə işləyən katalizatorlu və katalizatorsuz benzinli avtomobillər, turbodizel və təbii dizellə işləyən mühərriklər üçün hazırlanan mühərrik yağıdır.
TECHNOL SILVER 10W-40 bütün növ yol və iqlim şəraitinə uyğundur.

 

Üstünlükləri:

  • Normal şəraitdə işləyən zaman normal yağlamanın təmin edilməsi;
  • Termal stabillik;
  • Təmizləyici və ümumi xüsusiyyəti;
  • Oksidləşmə və korroziyaya doğru müqavimət;
  • Aşınmaya qarşı qoruma xüsusiyyəti;
  • İlk işə salındığı zaman mühərrikin sürətli yağlanmasının təmini.
1 Lt
4 Lt
5 lt